Obsah

Lesy dostupné a zábavné

 

Cílem je zvýšení kvality a zlepšení sítě lesních cest, environmentálních a společenských funkcí lesů pro místní obyvatele i návštěvníky, kteří zde mohou trávit volný čas a přitom se dozvědět, jak ho v lesích trávit šetrně s ohledem na ekosystém lesa. 

 

Podpora z Programu rozvoje venkova (PRV)

Fiche 12 Neproduktivní investice v lesích - Opatření k zvýšení rekreačních funkcí lesů a k usměrnění návštěvnosti území, budování značení, stezek, obnova přírodních prvků, umístění herních a naučných prvků, fitness prvků, odpadkových košů, stanovišť, odpočívadel, rekonstrukce mostků, lávek a zábradlí, atd.

Fiche 15 Lesnická infrastruktura - obnova a výstavba lesních cest, pořízení technického vybavení. 

 
V rámci přípravy projektových žádostí je v zájmu každého žadatele a příjemce seznámit se s pravidly, která jsou pro žadatele a příjemce závazná. Pravidla jsou ke stažení v článku pod textem.
Jedná se o:

 

 Č. j.: 49607/2017-MZE-14113 aktuálně platné od 2. 10. 2017

 

 Verze 3 aktuálně platné od července 2017

 

  • Fiche;
Jsou prozatím ve schvalovacím procesu

 

  • Výzva MAS Rakovnicko;
Datum plánovaného vyhlášení: Březen 2018

 

  • Právním aktem vydaným SZIF.

 

Informace o procesu kontrolování a schvalování projektů budou uvedeny v Interních postupech MAS Rakovnicko pro PRV.

 

 

PRV publicita

Zprávy

Fiche

Kompletní fiche

Fiche 12 Neproduktivní investice v lesích
Fiche 15 Lesnická infrastruktura celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 20. 11. 2017 | Autor: Andrea Medunová
Info

Informace pro žadatele - aktualizované

Verze 8. 11. 2017 celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 13. 11. 2017 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona