Obsah

Snadný vstup na trh práce pro zaměstnance, podpora tvorby a udržení pracovních míst pro zaměstnavatele

 

Cílem je zjednodušit přístup na trh práce pro sociálně vyloučené či dlouhodobě nezaměstnané osoby, pro maminky po mateřské dovolené a podpořit zaměstnavatele, kteří tyto osoby chtějí zaměstnat či zaměstnávají. 

 

Podpora z Operačního programu zaměstnanost (OPZ)

Opatření CLLD 16 Zaměstnanost -  kariérové poradenství, zprostředkovávání zaměstnání, realizace kurzů, poradenství, bilanční a pracovní diagnostika, prohlubování a získávání kvalifikace, příspěvky na nová pracovní místa, regionální burzy práce, monitoring lokálního trhu práce, podpora při zahájení činnosti OSVČ, atd.

Opatření CLLD 18 Prorodinná opatření - podpora dětských klubů, příměstských táborů, dětských skupin, individuální péče o děti, zázemí pro hlídání a péči o děti pro zaměstnance, atd.

 

OPZ publicita

Zprávy