Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Prorodinná opatření

Cílem je zjednodušení vstupu na pracovní trh pro cílovou skupinu díky možnosti využívání zařízení, která doplňují chybějící kapacitu stávajících institucionálních zařízení zaměřených na péči o děti během školního i mimoškolního roku, dětských skupin pro podniky i veřejnost a individuální formy péče o děti.

Podporované aktivity:

 1. Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování 
 2. Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
 3. Příměstské tábory
 4. Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora
 5. Dětské skupiny
 6. Vzdělávání pečujících osob

Projekty budou podpořeny z Operačního programu Zaměstnanost v rámci realizace Opatření CLLD 19 Prorodinná opatření. Výzvy mohou obsahovat pouze omezený výčet podporovaných aktivit, ne všechny aktivity naráz.

V rámci přípravy projektových žádostí je v zájmu každého žadatele a příjemce seznámit se s pravidly, která jsou pro žadatele a příjemce závazná. Pravidla otevřete kliknutím na jejich název, který je aktivní a přesměruje Vás na stránku OPZ.
Jedná se o:

 

Verze 8 platné od 25. 5. 2018

 

Verze 8 platné od 25. 5. 2018

 

 • Výzva MAS Rakovnicko na podporu opatření CLLD 19 Prorodinná opatření;
Datum plánovaného vyhlášení: červenec 2018

 

 • Právní akt vydaným ŘO OPZ.

 

Informace o procesu kontrolování a schvalování projektů budou uvedeny v Interních postupech MAS Rakovnicko pro OPZ.

 

OPZ MAS Rakovnicko

Zprávy

Aktualizace pravidel pro prorodinná opatření

Změna k nadcházející výzvě MAS celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 18. 7. 2018 | Autor: MAS Rakovnicko 1
Výtah z pravidel

Přehledný výtah z pravidel pro přípravu projektových záměrů

MAS dokumenty celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 26. 2. 2018 | Autor: MAS Rakovnicko 1