Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Na základě schválené Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 – 2020 je Místní akční skupina Rakovnicko způsobilá k provádění výběru Žádostí o dotaci/podporu projektů ze svého území. Tyto projekty mohou být podpořeny z:

 • Integrovaného regionálního operačního programu v celkové výši 72,882 milionů Kč
 • Programu rozvoje venkova v celkové výši 44,560 milionů Kč
 • Operačního programu zaměstnanost v celkové výši 15,352 milionů Kč
 • Operačního programu životní prostředí v celkové výši 9,999 milionů Kč.

 

Podpora z těchto operačních programů probíhá na základě implementace opatření, která reagují na potřeby území, a která jsou v souladu s programovými dokumenty jednotlivých operačních programů.

 

Výčet konkrétních podporovaných aktivit podporovaných z IROP:

 • Vzdělávání – infrastruktura pro předškolní vzdělávání, infrastruktura základních škol, infrastruktura neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání;
 • Doprava – akce zajišťující bezpečnost dopravy, investice do cyklodopravy;
 • Hasiči – zázemí JPO II. a JPO III.
 • Sociální služby – infrastruktura sociálních služeb, sociální bydlení;
 • Sociální podnikání – infrastruktura pro sociální podnikání;
 • Komunitní centra – infrastruktura komunitních center.

 

Výčet konkrétních podporovaných aktivit podporovaných z PRV:

 

Výčet konkrétních podporovaných aktivit podporovaných z OPZ:

 • Sociální a terénní pracovníci – veškerá činnost sociálních a terénních pracovníků, včetně pracovníků komunitních center, akce a aktivity spojené s touto činností;
 • Zaměstnanost – aktivity pro vstup ohrožených osob na trh práce…;
 • Sociální podnikání neinvestice – aktivity spojené s vytvořením a zachování pracovních míst, zahájením podnikatelské činnosti, vzdělávání, provoz, péče o zaměstnance/závislé rodinné příslušníky…;
 • Prorodinná opatření – aktivity zařízení péče o děti, dětských klubů, příměstských táborů…

 

Výčet konkrétních podporovaných aktivit podporovaných z OPŽP:

 • Sídelní zeleň - Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.

HARMONOGRAM PLÁNOVANÝCH VÝZEV PRO ROK 2019

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Harmonogram IROP

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

Harmonogram OPZ

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 

Harmonogram PRV

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Harmonogram OPŽP

Harmonogram pro stažení zde.

Více informací naleznete v Podporovaných oblastech.